Πρότυπο:R:ar:en:Steingass

(Ανακατεύθυνση από Πρότυπο:R:Steingass ar)


{{R:ar:en:Steingass|<αριθμός σελίδας>}}

χωρίς αναγραφή αριθμού σελίδας εμφανίζει

Steingass, Francis Joseph (1884) The Student's Arabic–English Dictionary (Λεξικό σπουδαστή αραβικής-αγγλικής γλώσσας), Λονδίνο: W.H. Allen. Στο archive.org

Αριθμητική παράμετροςΕπεξεργασία

  • |1= στη θέση# ο αριθμός της σελίδας, ώστε να συνδεθούμε με το archive.org. Π.χ.

{{R:ar:en:Steingass|1050}}

εμφανίζει, όπως στο λήμμα

σελ. 1050Steingass, Francis Joseph (1884) The Student's Arabic–English Dictionary (Λεξικό σπουδαστή αραβικής-αγγλικής γλώσσας), Λονδίνο: W.H. Allen. Στο archive.org