παρωχημένο - χρησιμοποιούμε το {{R:Dictionary.com}}
***
deprecated - please use {{R:Dictionary.com}}

site moved to Dictionary.com 2022.08.26.


a - lexico.com. Συνεργασία των Dictionary.com & Oxford University Press, μονόγλωσσο αγγλικό λεξικό © 2019-2022


Πρότυπο που εμφανίζει σύνδεσμο με τον διαδικτυακό ιστότοπο (τελευταία ενημέρωση:2022.Αύγουστος)

{{R:Lexico}}   συνδέει και εμφανίζει το λήμμα της σελίδας στην οποία βρίσκεται
{{R:Lexico|xxxx}}   συνδέει και εμφανίζει διαφορετικό λήμμα από της σελίδας στην οποία βρίσκεται
{{R:Lexico|xxxx|zzzz}}   συνδέει με λήμμα xxxx αλλά εμφανίζει τη λέξη zzzz


Τοποθετούμε στην ενότητα πηγές στο τέλος του τομέα της γλώσσας και πριν τις κατηγορίες της (αν υπάρχουν):

==={{πηγές}}===
* {{R:Lexico}}

ΠαράμετροιΕπεξεργασία

Αριθμητικές παράμετροι

  • |1=   (προαιρετική) Στη θέση#1 συνδέει και εμφανίζει το λήμμα που γράφουμε
  • |2=   (προαιρετική) Στη θέση#2 εμφανίζει τη λέξη που γράφουμε χωρίς να επηρεάζεται ο σύνδεσμος της θέσης#1

Ονομαστική παράμετρος
Ειδικά για όρους ή γραφές αμερικανικές, προσθέτουμε την παράμετρο

|us=1