νέα ελληνική


Πρότυπο {{νε}} για απλή αναγραφή συνδέσμου.

Το πρότυπο {{el}} για αναγραφή του όρου σε ουδέτερο γένος