κοινή νεοελληνική


Πρότυπο {{κνε}} για απλή αναγραφή συνδέσμου.


Δείτε και το πρότυπο {{νε}} για αναγραφή: νέα ελληνική
και το πρότυπο {{el}} για αναγραφή του όρου νέα ελληνικά σε ουδέτερο γένος.