(κυριολεκτικά)

Σύντομη μορφή: {{κυριολ}}

Το παρόν πρότυπο αφορά λήμματα (λέξεις ή εκφράσεις) που έχουν την αναφερόμενη έννοια κυριολεκτικά