Αυτή η σελίδα μπήκε στον κατάλογο των σελίδων που χρειάζονται να μορφοποιηθούν όπως συνηθίζεται στο Βικιλεξικό,
έτσι ώστε να υπάρχει ομοιομορφία με τις υπόλοιπες σελίδες.

Παρακαλούμε βγάλτε αυτή την ετικέτα εάν θεωρείτε ότι η μορφή της σελίδας ταιριάζει με τα στάνταρντ του Βικιλεξικού.

Για μορφοποίηση: Να ξαναγίνει, ώστε να δίνει Κατηγορία όπως τα διαλεκτικά δωρικά κλπ. Με όρο στην πρώτη παράμετρο.Γράφουμε {{κυπρ μεσ}} και εμφανίζει (μεσαιωνικά κυπριακά)
Εντάσσει στην Κατηγορία:Μεσαιωνικά κυπριακά όταν βρισκόμαστε τον Κύριο Ονοματοχώρο λημμάτων.


Ο ετυμολογικός κωδικός είναι gkm-cyp

Παράμετροι επεξεργασία

Αριθμητική παράμετρος (προαιρετική)

  • |1=   στη θέση#1, η λέξη χωρίς διακριτικά, χωρίς τόνους για τη σωστή αλφαβητική κατάταξη
    Εναλλακτικά και   |sort=

Ονομαστικές παράμετροι (προαιρετικές)

  • |0=-   παράμετρος 'μηδέν' για να αφαιρέσουμε την παρένθεση και τα πλάγια γράμματα
  • |00=-   ή   |nocat=1   παράμετρος 'δύο μηδενικά' nbsp; ΔΕΝ εντάσσει σε Κατηγορία.