Οι ακόλουθες οδηγίες βρίσκονται στο Πρότυπο:κλείδα-ελλ/οδηγίες. [επεξεργασία]


Lua logo
Αυτό το πρότυπο
χρησιμοποιεί LUA


Ενσωμάτωση της ταξινόμησης στα ελληνικά λήμματα. Το πρότυπο τοποθετείται στο τέλος του λήμματος και ενσωματώνει την κλείδα ταξινόμησης. Ταυτόχρονα ενσωματώνει το λήμμα στην Κατηγορία αντίστροφο λεξικό.

Αυτό το πρότυπο καλεί το Module:Kleida-el

Παράμετροι

Δεν χρησιμοποιείται καμία παράμετρος.

Προβλήματα