Οι ακόλουθες οδηγίες βρίσκονται στο Πρότυπο:αρσενικό/οδηγίες. [επεξεργασία]

Χρησιμοποιείται σε Πρότυπα για πίνακες κλίσης όπως στα Πρότυπα κλίσεων για διάφορες γλώσσες.
Για γλώσσες εκτός από τα ελληνικά, προσθέτουμε μια παράμετρο με τον κωδικό ISO γλώσσας ώστε να υπάρχει tooltip με τον όρο και στα ελληνικά και στη γλώσσα που προσδιορίζουμε.


Used in templates for inflection tables for various languages.
Plus a parameter with the language ISO code, to get a tooltip both in Greek and the language defined.


Βοηθήστε μας να συμπληρώσουμε τους όρους για περισσότερες γλώσσες!
Κάντε κλικ στο Επεξεργασία και συμπληρώστε.
-
Please help us add terms for more languages!
Click at 'Επεξεργασία' button and edit.


Παραδείγματα - Examples

γράφουμε   και εμφανίζει σύνδεσμο με τίτλο και στη γλώσσα του λήμματος on mouseover
{{αρσενικό}} →   αρσενικό
{{αρσενικό|en}} →   αρσενικό
{{αρσενικό|fr}} →   αρσενικό
{{αρσενικό|la}} →   αρσενικό