Αναφορές

Πρότυπο για τις {{αναφορές}} που υπάρχουν σε <ref>...</ref> μέσα στο κείμενο.
Για να εμφανιστούν εδώ οι παραπομπές, γράφουμε

==={{αναφορές}}===
<references/>

Τοποθετείται στο τέλος του άρθρου, μετά τις Μεταφράσεις, πριν τις {{πηγές}} (αν υπάρχουν).

  • Οι παραπομπές σε βιβλιογραφία είναι απαραίτητες για την ενότητα:Ετυμολογία

Δείτε και Κατηγορία:Πρότυπα βιβλιογραφίας