{{Π:ΙΔΙΟΝ|<κωδικός λήμματος>}}


Χωρίς αναγραφή κωδικού λήμματος εμφανίζει
Ιδιωματικές εκφράσεις στο ΙΔΙΟΝ, Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου.


Εντοπίζουμε τους κωδικούς αριθμούς λημμάτων στο http://idion.ilsp.gr/data

ΠαράμετροιΕπεξεργασία

Αριθμητικές παράμετροι (προαιρετικές)

Ονομαστική παράμετρος

  • |0=- Παραμένει ο σύνδεσμος και εξαφανίζονται τα στοιχεία του λεξικού
    Χρήσιμο για σύνδεση με περισσότερα από ένα λήμματα.