Παράρτημα:Ανώμαλα ρήματα ανά κατηγορία (γερμανικά)