Νέα ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Ετυμολογία Επεξεργασία

  • → δείτε τη λέξη ΝΠΔΔ

  Προφορά Επεξεργασία

  • → δείτε τη λέξη ΝΠΔΔ

  Συντομομορφή Επεξεργασία

Ν.Π.Δ.Δ. ουδέτερο άκλιτο αρκτικόλεξο

  • → δείτε τη λέξη ΝΠΔΔ