Ετυμολογία

επεξεργασία
Νισύρου < λείπει η ετυμολογία

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Νισύρου αρσενικό ή θηλυκό

Μεταγραφές

επεξεργασία
  • Παναγιώτα Δαλακούρα (2020), Τα επώνυμα της Καβάλας. Γλωσσολογική προσέγγιση. Mεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. DOI, pdf.