Ετυμολογία

επεξεργασία
Μουνυχίασι < Μουνυχία

  Επίρρημα

επεξεργασία

Μουνυχίασι (τοπικό επίρρημα)