Ετυμολογία

επεξεργασία
Μουνυχίαζε < Μουνυχία + -ζε

  Επίρρημα

επεξεργασία

Μουνυχίαζε (τοπικό επίρρημα)