Κατηγορία:Πρότυπα για γένος και αριθμό

Πρότυπα για την αναγραφή του γένους ή/και του αριθμού στη γραμμή λήμματος.

Δεν κατηγοριοποιούν. (Η κατηγοριοποίηση γίνεται από τις κλίσεις)