Κατηγορία:Προφορά (κατωιταλικά)

Γλώσσα: Νέα ελληνικά - Κατωιταλικά » Προφορά «««
« Κατηγορία:Προφορά (νέα ελληνικά)

Ηχητικά αρχεία

  • δείγμα ηχητικού αρχείου (1985, Γαλλικιανό, Κάτω Καλαβρία, Ιταλία] στο Ἱστορικὸν Λεξικὸν τῆς Νέας Ἑλληνικῆς, τῆς τε κοινῶς ὁμιλουμένης καὶ τῶν ἰδιωμάτων (ΙΛΝΕ) της Ακαδημίας Αθηνών

Αυτή η κατηγορία δεν περιέχει προς το παρόν κανένα λήμμα ή πολυμέσο.