Κατηγορία:Παραγωγή λέξεων (ελληνιστική κοινή)

Γλώσσα: Αρχαία ελληνικά - Ελληνιστική κοινή » Ετυμολογία » Παραγωγή λέξεων «««
« Κατηγορία:Παραγωγή λέξεων (αρχαία ελληνικά)
Δημιουργία νέας λέξης με βάση μια άλλη που προέρχεται από διαφορετική περίοδο ή από διαφορετική γλώσσα.