Κατηγορία:Παραγωγή λέξεων (διαγλωσσικοί όροι)

Γλώσσα: Διαγλωσσικοί όροι » Ετυμολογία » Παραγωγή λέξεων «««
Δημιουργία νέας λέξης με βάση μια άλλη που προέρχεται από διαφορετική περίοδο ή από διαφορετική γλώσσα.

Υποκατηγορίες

Αυτή η κατηγορία έχει μόνο την ακόλουθη υποκατηγορία.