Κατηγορία:Λόγια δάνεια (διεθνείς όροι)

Γλώσσα: Διεθνείς όροι » Ετυμολογία » Δανεισμοί » Λόγια δάνεια ««« « Δάνεια
Λόγια γλωσσικά δάνεια δημιουργημένα από λογίους, συγγραφείς, επιστήμονες. Δείτε και τα άμεσα λαϊκά δάνεια.