Κατηγορία:Λόγια δάνεια

Κατηγορίες » Ετυμολογία » Δανεισμοί » Λόγια δάνεια « Δάνεια
Λόγια γλωσσικά δάνεια δημιουργημένα από λογίους, συγγραφείς, επιστήμονες. Δείτε και τα άμεσα λαϊκά δάνεια.