Κατηγορία:Λόγια δάνεια από τα νεολατινικά

Κατηγορίες » Ετυμολογία » Δανεισμοί » λόγια δάνεια » από τα νεολατινικά « Ετυμολογία « Νεολατινικά « Λατινικά
« Κατηγορία:Λόγια δάνεια από τα λατινικά
Λόγια γλωσσικά δάνεια δημιουργημένα από λογίους, συγγραφείς, επιστήμονες. Δείτε και τα άμεσα λαϊκά δάνεια.