Κατηγορία:Λόγια δάνεια από τα νεολατινικά

Κατηγορίες » Ετυμολογία » Δανεισμοί » Λόγια δάνεια  » από τα νεολατινικά « Ετυμολογία « Νεολατινικά
Λόγια γλωσσικά δάνεια δημιουργημένα από λογίους, συγγραφείς, επιστήμονες. Δείτε και τα άμεσα λαϊκά δάνεια.