Κατηγορία:Λόγια δάνεια από τα μεσαιωνικά ελληνικά

Κατηγορίες » Ετυμολογία » Δανεισμοί » λόγια δάνεια » από τα μεσαιωνικά ελληνικά « Ετυμολογία « Μεσαιωνικά ελληνικά
Λόγια γλωσσικά δάνεια δημιουργημένα από λογίους, συγγραφείς, επιστήμονες. Δείτε και τα άμεσα λαϊκά δάνεια.