Κατηγορία:Λόγια δάνεια από τα ισπανικά

Κατηγορίες » Ετυμολογία » Δανεισμοί » Λόγια δάνεια  » από τα ισπανικά « Ετυμολογία « Ισπανικά
Λόγια γλωσσικά δάνεια δημιουργημένα από λογίους, συγγραφείς, επιστήμονες. Δείτε και τα άμεσα λαϊκά δάνεια.

Υποκατηγορίες

Αυτή η κατηγορία έχει μόνο την ακόλουθη υποκατηγορία.