Κατηγορία:Λόγια δάνεια από τα εβραϊκά

Κατηγορίες » Ετυμολογία » Δανεισμοί » λόγια δάνεια » από τα εβραϊκά « Ετυμολογία « Εβραϊκά
Λόγια γλωσσικά δάνεια δημιουργημένα από λογίους, συγγραφείς, επιστήμονες. Δείτε και τα άμεσα λαϊκά δάνεια.