Κατηγορία:Λόγια δάνεια από τα γερμανικά

Κατηγορίες » Ετυμολογία » Δανεισμοί » Λόγια δάνεια  » από τα γερμανικά « Ετυμολογία « Γερμανικά
Λόγια γλωσσικά δάνεια δημιουργημένα από λογίους, συγγραφείς, επιστήμονες. Δείτε και τα άμεσα λαϊκά δάνεια.