Κατηγορία:Λόγια δάνεια από τα γαλλικά

Κατηγορίες » Ετυμολογία » Δανεισμοί » Λόγια δάνεια  » από τα γαλλικά « Ετυμολογία « Γαλλικά
Λόγια γλωσσικά δάνεια δημιουργημένα από λογίους, συγγραφείς, επιστήμονες. Δείτε και τα άμεσα λαϊκά δάνεια.