Κατηγορία:Λόγια δάνεια από τα αρχαία ελληνικά

Κατηγορίες » Ετυμολογία » Δανεισμοί » Λόγια δάνεια  » από τα αρχαία ελληνικά « Ετυμολογία « Αρχαία ελληνικά
Λόγια γλωσσικά δάνεια δημιουργημένα από λογίους, συγγραφείς, επιστήμονες. Δείτε και τα άμεσα λαϊκά δάνεια.