Κατηγορία:Κανονικές εκφράσεις

Κατηγορίες >> Θεματικές ορολογίες >> Πληροφορική >> Λογισμικό >> Προγραμματισμός >> Κανονικές εκφράσεις

για τους συντάκτες:

{{ετ|κανεκφ|<κωδικός γλώσσας>}}

ή γράφοντας

|regex ή |regexp ή |κανονικές εκφράσεις

Η Κατηγορία περιλαμβάνει όρους που σχετίζονται με τις κανονικές εκφράσεις.

Υποκατηγορίες

Αυτή η κατηγορία έχει τις ακόλουθες 3 υποκατηγορίες, από 3 συνολικά.