Κατηγορία:Επίθετα που κλίνονται όπως η ομάδα 'δύσκολος' (αρχαία ελληνικά)

Όλα τα δικατάληκτα επίθετα των κατηγοριών που ανήκουν στην ομάδα -ος, -ος, -ον ή -ός, -ός, -όν
Προπαροξύτονα, παροξύτονα, προπερισπώμενα, οξύτονα.


Συνδυασμοί με άλλες κλίσεις στην Ομάδα 'βέβαιος' και στην Ομάδα 'δίκαιος'

Αυτή η κατηγορία δεν περιέχει προς το παρόν κανένα λήμμα ή πολυμέσο.