Κατηγορία:Δάνεια (παλαιά αρμενικά)

Γλώσσα: Παλαιά αρμενικά » Ετυμολογία » Δανεισμοί » Δάνεια «««
Άμεσα γλωσσικά δάνεια από μία γλώσσα σε άλλη με την επαφή των ομιλητών. Δείτε και τα λόγια δάνεια.

Αυτή η κατηγορία δεν περιέχει προς το παρόν κανένα λήμμα ή πολυμέσο.