Κατηγορία:Δάνεια (οθωμανικά τουρκικά)

Γλώσσα: Οθωμανικά τουρκικά » Ετυμολογία » Δανεισμοί » Δάνεια «««
Άμεσα γλωσσικά δάνεια από μία γλώσσα σε άλλη με την επαφή των ομιλητών. Δείτε και τα λόγια δάνεια.