Κατηγορία:Δάνεια από τη μέση γαλλική

Κατηγορίες » Ετυμολογία » Δανεισμοί » Δάνεια  » από τη μέση γαλλική « Ετυμολογία « Μέση γαλλική
Άμεσα γλωσσικά δάνεια από μία γλώσσα σε άλλη με την επαφή των ομιλητών. Δείτε και τα λόγια δάνεια.

Υποκατηγορίες

Αυτή η κατηγορία έχει μόνο την ακόλουθη υποκατηγορία.