Κατηγορία:Δάνεια από τα σερβοκροατικά

Κατηγορίες » Ετυμολογία » Δανεισμοί » δάνεια » από τα σερβοκροατικά « Ετυμολογία « Σερβοκροατικά
Άμεσα γλωσσικά δάνεια από μία γλώσσα σε άλλη με την επαφή των ομιλητών. Δείτε και τα λόγια δάνεια.

Υποκατηγορίες

Αυτή η κατηγορία έχει μόνο την ακόλουθη υποκατηγορία.