Κατηγορία:Δάνεια από τα ρωσικά

Κατηγορίες » Ετυμολογία » Δανεισμοί » δάνεια » από τα ρωσικά « Ετυμολογία « Ρωσικά
Άμεσα γλωσσικά δάνεια από μία γλώσσα σε άλλη με την επαφή των ομιλητών. Δείτε και τα λόγια δάνεια.