Κατηγορία:Δάνεια από τα πορτογαλικά

Κατηγορίες » Ετυμολογία » Δανεισμοί » δάνεια » από τα πορτογαλικά « Ετυμολογία « Πορτογαλικά
Άμεσα γλωσσικά δάνεια από μία γλώσσα σε άλλη με την επαφή των ομιλητών. Δείτε και τα λόγια δάνεια.