Κατηγορία:Δάνεια από τα παλαιά νορβηγικά

Κατηγορίες » Ετυμολογία » Δανεισμοί » Δάνεια  » από τα παλαιά νορβηγικά « Ετυμολογία « Παλαιά νορβηγικά
Άμεσα γλωσσικά δάνεια από μία γλώσσα σε άλλη με την επαφή των ομιλητών. Δείτε και τα λόγια δάνεια.

Υποκατηγορίες

Αυτή η κατηγορία έχει μόνο την ακόλουθη υποκατηγορία.