Κατηγορία:Δάνεια από τα ισπανικά

Κατηγορίες » Ετυμολογία » Δανεισμοί » δάνεια » από τα ισπανικά « Ετυμολογία « Ισπανικά
Άμεσα γλωσσικά δάνεια από μία γλώσσα σε άλλη με την επαφή των ομιλητών. Δείτε και τα λόγια δάνεια.