Κατηγορία:Δάνεια από τα γερμανικά

Κατηγορίες » Ετυμολογία » Δανεισμοί » δάνεια » από τα γερμανικά « Ετυμολογία « Γερμανικά
Άμεσα γλωσσικά δάνεια από μία γλώσσα σε άλλη με την επαφή των ομιλητών. Δείτε και τα λόγια δάνεια.