Κατηγορία:Δάνεια από τα γαλλικά

Κατηγορίες » Ετυμολογία » Δανεισμοί » Δάνεια  » από τα γαλλικά « Ετυμολογία « Γαλλικά
Άμεσα γλωσσικά δάνεια από μία γλώσσα σε άλλη με την επαφή των ομιλητών. Δείτε και τα λόγια δάνεια.