Κατηγορία:Δάνεια από τα αραβικά

Κατηγορίες » Ετυμολογία » Δανεισμοί » δάνεια » από τα αραβικά « Ετυμολογία « Αραβικά
Άμεσα γλωσσικά δάνεια από μία γλώσσα σε άλλη με την επαφή των ομιλητών. Δείτε και τα λόγια δάνεια.