Οι συντάκτες με την ιδιότητα rollbacker μπορούν να αναστρέφουν με 'rollback' τις προηγούμενες πολλαπλές επεξεργασίες ενός χρήστη.

Επίσης, μπορούν να κάνουν Μετακίνηση σελίδας χωρίς να αφήνουν 'ανακατεύθυνση' (redirect).

Το δικαίωμα ενεργοποιείται, μετά από Πρόταση στη σελίδα Βικιλεξικό:Αιτήσεις προς τους διαχειριστές.

Δείτε επίσης επεξεργασία