Βικιλεξικό:Θεματικές Εβδομάδες

Εβδομαδιαία εναλλαγή μηνυμάτων για θεματική λημματογραφία στο μπάνερ.

Η θεματολογία μπορεί να είναι σημαντικές περιστάσεις όπως εθνικές εορτές, αργίες, διεθνείς ημέρες ή άλλες ιδέες για ανάπτυξη περιεχομένου.

Ιδανικά κάθε θεματική εβδομάδα που θα προκρίνεται θα έχει δική της υποσελίδα όπου καταγράφονται λέξεις υπάρχουσες και ζητούμενες.

Προτείνετε θέμα για την επόμενη Θεματική Εβδομάδα στη σελίδα: Βικιλεξικό:Προτάσεις για Θεματικές Εβδομάδες/2023

Ιστορικό: Βικιλεξικό:Θεματικές Εβδομάδες/2022 / Βικιλεξικό:Προτάσεις για Θεματικές Εβδομάδες/2022

Παρακάτω ακολουθεί το πρόγραμμα:

Αριθμ. εβδομάδας / Θέμα