Βικιλεξικό:Ανακατεύθυνση

Noia 64 apps cervisia.png Αυτή η σελίδα είναι ακόμη υπό κατασκευή    


Ο όρος ανακατεύθυνση, στα πλαίσια των βικιεγχειρημάτων, μπορεί να αναφέρεται σε δύο διαφορετικές έννοιες:

  • Άμεση ανακατεύθυνση μιας σελίδας σε μία άλλη.
    Για να ανακατευθύνετε ένα λήμμα Α σε ένα λήμμα Β (δηλαδή να φορτώνεται το Β όταν κάποιος πάει στο Α), γράφετε στο λήμμα Α το εξής:
#ΑΝΑΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ [[Β]]
  • Ανακατεύθυνση μιας λέξης ή όρου σε σελίδα που διαφέρει μερικώς ο τίτλος της.
    Για να ανακατευθύνετε έναν σύνδεσμο Α γραμμένο σε μια άλλη πτώση πέραν της ονομαστικής σε ένα λήμμα Β (δηλαδή το Α γραμμένο στην ονομαστική όπως πρέπει), γράφετε στον σύνδεσμο Α το εξής:
[[Β|Α]]
Παράδειγμα: γράφωντας [[Ελλάδα|Ελλάδας]] εμφανίζεται το Ελλάδας.

Άμεσες ΑνακατευθύνσειςΕπεξεργασία

Στο Βικιλεξικό αποφεύγουμε τις άμεσες ανακατευθύνσεις λημμάτων του κύριου ονοματοχώρου σε άλλο λήμμα. Λεξικογραφικά, το λήμμα θα έχει στοιχεία τα οποία δεν μπορούν ή δεν πρέπει να περιληφθούν στο λήμμα στο οποίο ανακατευθύνουμε. Για παράδειγμα η κλίση του λήμματος «παίκτης» δεν μπορεί να περιέχεται στο λήμμα «παίχτης». Αυτό θα μπέρδευε και θα δυσκόλευε τον αναγνώστη.

Φυσικά υπάρχουν εξαιρέσεις. Τέτοιες εξαιρέσεις, αυτή τη στιγμή είναι:

  • Λήμματα αρκτικόλεξων και συντμήσεων. Τα λήμματα αυτά, εφόσον δεν διαφέρουν παρά μόνο στην ύπαρξη ή όχι σημείων στίξης μπορούν να ανακατευθύνουν σε ένα κύριο λήμμα.
  • ...

Τέτοιου είδους ανακατευθύνσεις δημιουργούνται και όταν μετακινήσει οποιοσδήποτε χρήστης μια σελίδα. Αν η σελίδα που μετακινήθηκε δεν έχει λόγο ύπαρξης (π.χ. ο τίτλος ήταν είναι γραμμένος λάθος) καλό είναι να ενσωματώνετε το {{διαγραφή}} ώστε κάποιος διαχειριστής να τη διαγράψει. Επίσης δίνεται από το λογισμικό η δυνατότητα στους διαχειριστές να μην δημιουργήσουν ανακατεύθυνση κατά τη μετακίνηση.