Αντικανονικοί τίτλοι/δεξιά αγκύλη

Διεθνείς όροι επεξεργασία

  Σύμβολο επεξεργασία

]

  1. (μαθηματικά) δηλώνει ένα κλειστό δεξιό τελικό σημείο διαστήματος
     
  2. (μαθηματικά) δηλώνει ένα ανοιχτό αριστερό τελικό σημείο διαστήματος
     
  3. χρησιμοποιείται στο []