Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Ετυμολογία Επεξεργασία

ΑΦΜ < : Αριθμός Φορολογικού Μητρώου

Από τα αρχικά των λέξεων : Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου

  ΣυντομομορφήΕπεξεργασία

Α.Φ.Μ. αρσενικό άκλιτο αρκτικόλεξο, προφέρεται α-φι-μί

  • ο αριθμός μητρώου υπόχρεων φορολογίας φυσικών και νομικών προσώπων, σύμφωνα με την κείμενη σχετική νομοθεσία.