Ετυμολογία

επεξεργασία
ΑΝΣ <  : Άνω Νεκρό Σημείο

  Συντομομορφή

επεξεργασία

ΑΝΣ ουδέτερο άκλιτο αρκτικόλεξο

  • (μηχανολογία): το ανώτερο σημείο της διαδρομής ενός εμβόλου μέσα στον κύλινδρο, μιας παλινδρομικής μηχανής, όπου μηδενίζεται η ταχύτητά του και αλλάζει φορά κίνησης.