Εσπεράντο (eo) επεξεργασία

  Χαρακτήρας επεξεργασία

ŭ (eo)