Εσπεράντο (eo) επεξεργασία

  Χαρακτήρας επεξεργασία

ĵ (eo)