Αζεριανά (az) επεξεργασία

  Χαρακτήρας επεξεργασία

ğ

  ğ

  • γράμμα του αζεριανού αλφάβητου
Αζεριανό αλφάβητο
Αραβικό Λατινικό Κυριλικό Λατινικό IPA
—1918 1918—-1939 1958—-1991 1991—
ƣ ғ ğ
ΔΦΑ : /ɣ/